Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Suurissa onnettomuuksissa tai luonnonmullistuksissa viranomaisten voimavarat eivät aina yksin riitä tilanteen hallitsemiseen. Tämän vuoksi on jo toistakymmentä vuotta kehitetty toimintamallia, joka mahdollistaisi vapaaehtoisten panoksen hyödyntämisen tällaisissa tilanteissa. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on osallistunut tähän työhön alusta asti ja tehnyt yhteistyötä pelastusviranomaisten ja useiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

MPK:lla on osaamista erityisesti johtamis-, perustamis- ja tukitehtäviin liittyvän koulutuksen antamisessa. Kun onnettomuus tai muu häiriötilanne sattuu, tarvitaan osaamista, jolla pidetään logistiikka kunnossa ja kanavoidaan vapaaehtoisten panos ja osaaminen, sinne missä sitä eniten tarvitaan. MPK:lla on alueellinen organisaatio, jossa MPK:n palkattu henkilöstö voi osallistua vapaaehtoistoimijoiden työn käynnistämiseen ja järjestämiseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi koulutusorganisaatioksi, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. Vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen tehtävät määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.

MPK:n koulutus tukee puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä MPK:n 14 jäsenjärjestön mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Lisäksi MPK tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Lisätietoa