Suomen palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen. Jäsenistöömme kuuluu muun muassa pelastusalan palopäällystöä ja alipäällystöä, turvallisuusalan asiantuntijoita, turvallisuusalan johtavassa asemassa olevia henkilöitä sekä yrityksiä ja yhteisöjä. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Kehitämme laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta pelastus- ja turvallisuusalan tarpeisiin. Lisäksi tuotamme, kokoamme sekä jaamme monipuolista oppimateriaalia eri muodoissa sähköisestä painettuun aineistoon. Pyrimme toimimaan ammatillisen yhteisöllisyyden rakentajana ja asiantuntijuutemme perustuu jäsenistömme huippuosaamiseen, jota kehitämme aktiivisesti. Toimimme asiantuntijaryhmissä ja lausunnonantajana välittäen asiantuntijoittemme osaamista päätöksentekoon. Lisäksi toteutamme ja koordinoimme erilaisia hankkeita pelastustoimen ja turvallisuuden edistämiseksi.

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto

Palopäällystöliiton jäsenet jakaantuvat kuuteen jaostoon, joista Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto on liiton toiseksi suurin jaosto. Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää palokuntien vapaaehtoispäällystön täydennyskoulutusta, sekä osaltaan myös toteuttaa sitä. Jaosto edistää myös vapaaehtoispalokuntien yhteistyöverkostoja ja vapaaehtoispäällystön verkostoitumista. Lisäksi jaosto vaikuttaa vapaaehtoispalokuntien asemaan antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Jaoston näkyvin vuosittain järjestettävä tapahtuma on jo vuodesta 1952 asti järjestetty Palokuntien Suomenmestaruus- eli Jehumalja-kilpailu. Kilpailun tarkoituksena on mitata osallistuvien palokuntien hälytysvalmiutta monipuolisissa tieto-, taito- ja kalusto-osuuksissa. Kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailu on avoin kaikille maamme pelastustoimen yhteisöille ja kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä toimivaa.

Palopäällystöliiton visiona on olla osaavin turvallisuuden tekijä – yhteistyössä!

Lisätietoa