Suomen palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund on pelastusalan henkilöstön, sopimuspalopäällystön sekä turvallisuusalalla asiantuntijoina tai johtotehtävissä toimivien henkilöiden aatteellinen yhdistys.

Tarkoituksenamme on kehittää jäsenistömme osaamista ja ammatillista yhteisöllisyyttä sekä toimia asiantuntijana yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi.

Kaikessa toiminnassaan Palopäällystöliitto noudattaa pelastustoimen arvoja: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Palopäällystöliiton visio on olla osaavin turvallisuuden tekijä – yhteistyössä!

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto

Palopäällystöliiton jäsenet jakaantuvat kuuteen jaostoon, joista Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto on liiton toiseksi suurin jaosto. Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää palokuntien vapaaehtoispäällystön täydennyskoulutusta, sekä osaltaan myös toteuttaa sitä. Jaosto edistää myös vapaaehtoispalokuntien yhteistyöverkostoja ja vapaaehtoispäällystön verkostoitumista. Lisäksi jaosto vaikuttaa vapaaehtoispalokuntien asemaan antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Jaoston näkyvin vuosittain järjestettävä tapahtuma on jo vuodesta 1952 asti järjestetty Palokuntien Suomenmestaruus- eli Jehumalja-kilpailu. Kilpailun tarkoituksena on mitata osallistuvien palokuntien hälytysvalmiutta monipuolisissa tieto-, taito- ja kalusto-osuuksissa. Kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailu on avoin kaikille maamme pelastustoimen yhteisöille ja kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä toimivaa.

Palopäällystöliiton visiona on olla osaavin turvallisuuden tekijä – yhteistyössä!

Lisätietoa