Tule mukaan pelastustoimintaan

Tälle sivustolle tuotetaan asiantuntijavoimin käytännönläheistä ja päivitettyä tietoa pelastustoiminnasta helppolukuisessa järjestyksessä.

Sisällöt suunnataan seuraaville kohderyhmille:

  • Kansalaiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
  • Viranomaiset
  • Järjestöt ja yhteisöt

Käyttökelpoista tietoa on eri yhteisöjen kanssa yhdessä viimeisen neljän vuoden aikana tuotettu runsaasti. Esimerkkinä Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa.

Uutta aineistoa tarjolla kohderyhmätahojen toimesta sekä aihetta käsittelevin artikkelein tällä sivustolla että linkkien kautta heidän omilla sivustoillaan.

Kaikki pelastustoimiin osallistuvat ja vapaaehtoista pelastustoimintaa edistävät yhteisöt saavat haluamaansa näkyvyyttä sivustolla.

Sivua ylläpitää yleishyödyllinen Reijo Rautauoman säätiö sr. toteuttaen sääntöjensä mukaista toimintaa edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Löydä itseäsi kiinnostava pelastustoiminnan muoto ja tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!