WWF

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Valitse oma tapasi auttaa ja edistä kanssamme luonnon suojelua.

Kaikki WWF:n tarjoamat ajankohtaiset vapaaehtoistötapahtumat löytyvät tapahtumakalenteristamme.

Tule talkoisiin

Järjestämme vuosittain viidestä kuuteen runsaan viikon mittaista talkooleiriä eri puolilla maata. Lisäksi järjestämme joka kesä vähintään kaksi viikonlopun pituista leiriä. Leireillä kunnostetaan perinneympäristöjä, joissa elää peräti kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Talkoissa ei kaihdeta raskastakaan työtä luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan upeista maisemista ja vielä upeammasta seurasta. wwf.fi/talkooleirit

Kulotusta Isokarissa. Kuva: Lotte Suveri.

Pitkien talkooleirien järjestämisen lisäksi järjestämme paljon lyhyitä talkoita muun muassa haitallisten vieraslajien torjunnan sekä virtavesien kunnostuksen parissa. Haitalliset vieraslajit ovat kasvava uhka Suomen alkuperäiselle lajistolle ja torjumalla vieraslajeja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Virtavesitalkoissa keskitytään usein vaelluskalojen kuten meritaimenen kutusoraikkojen kunnostukseen.

Lisätietoa vieraslajeista ja virtavesistä.

Kurtturuusun kitkentää. Kuva: Petteri Tolvanen.
Taimenen kutusoraikon kunnostus. Kuva: Katri Nousiainen.

Liity öljyntorjuntajoukkoihin

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja muita vesistöjä. Kun öljyvahinko tapahtuu, paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme. Öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Rantojen siivous öljystä on hidasta käsityötä, ja siksi vapaaehtoisten osallistuminen on äärimmäisen tärkeää.

Onnettomuuden jälkeen öljy on saatava pois luonnosta mahdollisimman pian. Valmiiksi koulutettu, asiansa osaava joukko mahdollistaa nopean toiminnan. Tarjoamme öljyntorjuntajoukoille peruskoulutusta ja syventävää koulutusta. Lisäksi järjestämme kursseja, joissa opetellaan öljyyntyneiden eläinten käsittelyä ja hoitoa.

Öljyntorjuntajoukot perustettiin vuonna 2003. Ne olivat maailman ensimmäiset. Öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 10000 suomalaista. www.wwf.fi/oljyntorjunta