WWF

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Valitse oma tapasi auttaa ja edistä kanssamme luonnon suojelua.

Tule talkoisiin

Järjestämme vuosittain viidestä kuuteen runsaan viikon mittaista talkooleiriä eri puolilla maata. Lisäksi järjestämme joka kesä vähintään kaksi viikonlopun pituista leiriä. Leireillä kunnostetaan perinneympäristöjä, joissa elää peräti kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Talkoissa ei kaihdeta raskastakaan työtä luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan upeista maisemista ja vielä upeammasta seurasta. wwf.fi/talkooleirit

Kulotusta Isokarissa. Kuva: Lotte Suveri.

Pitkien talkooleirien järjestämisen lisäksi olemme mukana Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämässä Terve askel luontoon -hankkeessa, jossa järjestetään lukuisia lyhytkestoisia talkootapahtumia. Talkoissa keskitytään kitkemään haitallisia vieraskasveja, kuten kurtturuusua, joka uhkaa tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden. allergia.fi/luontoaskel/

Kurtturuusun kitkentää. Kuva: Petteri Tolvanen.

Järjestämme yhdessä K-ryhmän kanssa vuosittain kymmeniä talkoita Suomen uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi. Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, koska pienet puromme ja jokemme ovat täynnä esteitä, jotka estävät kalojen nousun lisääntymisalueilleen. Talkoissa poistetaan näitä esteitä ja kunnostetaan kalojen tarvitsemaa kutusoraikkoa. kesko.fi/kalapolut

Taimenen kutusoraikon kunnostus. Kuva: Katri Nousiainen.

Liity öljyntorjuntajoukkoihin

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja muita vesistöjä. Kun öljyvahinko tapahtuu, paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme. Öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Rantojen siivous öljystä on hidasta käsityötä, ja siksi vapaaehtoisten osallistuminen on äärimmäisen tärkeää.

Onnettomuuden jälkeen öljy on saatava pois luonnosta mahdollisimman pian. Valmiiksi koulutettu, asiansa osaava joukko mahdollistaa nopean toiminnan. Tarjoamme öljyntorjuntajoukoille peruskoulutusta ja syventävää koulutusta. Lisäksi järjestämme kursseja, joissa opetellaan öljyyntyneiden eläinten käsittelyä ja hoitoa.

Öljyntorjuntajoukot perustettiin vuonna 2003. Ne olivat maailman ensimmäiset. Öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 9000 suomalaista. www.wwf.fi/oljyntorjunta