WWF

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Valitse oma tapasi auttaa ja edistä kanssamme luonnonsuojelua.

Kaikki WWF:n tarjoamat ajankohtaiset vapaaehtoistyötapahtumat löytyvät tapahtumakalenteristamme.

Tule talkoisiin

Järjestämme vuosittain useita runsaan viikon mittaisia talkooleirejä eri puolilla maata. Leireillä kunnostetaan perinneympäristöjä, joissa elää peräti kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Talkoissa ei kaihdeta raskastakaan työtä luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan upeista maisemista ja vielä upeammasta seurasta. Tutustu talkooleireihin verkkosivuillamme.

Perinneympäristön hoitoa talkooleirillä. Kuva: Pinja Silvonen / WWF.

Pitkien talkooleirien lisäksi järjestämme paljon lyhyitä talkoita. Nämä talkoot sisältävät perinnemaiseman hoitoa, haitallisten vieraslajien poistoa sekä ajoittain myös roskien keräämistä ja virtavesien kunnostusta.

Haitalliset vieraslajit ovat kasvava uhka Suomen alkuperäiselle lajistolle ja torjumalla vieraslajeja edistämme luonnon monimuotoisuutta.

Virtavesitalkoissa keskitytään usein vaelluskalojen kuten meritaimenen kutusoraikkojen kunnostukseen.

Lisätietoa vieraslajitalkoista ja virtavesistä.

Liity öljyntorjuntajoukkoihin

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja muita vesistöjä. Kun öljyvahinko tapahtuu, paikalle hälytetään tarvittaessa vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme. Öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa.

Öljyntorjuntajoukkolaisia harjoituksessa. Kuva: Pinja Silvonen / WWF.

Onnettomuuden jälkeen öljy on saatava pois luonnosta mahdollisimman pian. Valmiiksi koulutettu joukko mahdollistaa nopean toiminnan. Tarjoamme öljyntorjuntajoukoille peruskoulutusta ja syventävää koulutusta. Lisäksi järjestämme kursseja, joissa opetellaan öljyyntyneiden eläinten käsittelyä ja hoitoa. Öljyntorjuntajoukot perustettiin vuonna 2003. Ne olivat maailman ensimmäiset. Öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 10000 suomalaista. wwf.fi/vapaaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot/