Suomen pelastusalan keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija, joka tuottaa tietoa erilaisissa tutkimushankkeissa, kehittää asumisen ja arjen turvallisuutta sekä kouluttaa ja vaikuttaa. Järjestö tukee myös toiminnallaan palokuntia ja muita turvallisuusalan vapaaehtoisia. Järjestön tavoitteena on, että ihmiset ja erilaiset yhteisöt osaavat ehkäistä onnettomuuksia, varautua niihin ja toimia niissä oikein.

Käynnissä olevia ja päättyneitä vapaaehtoistoimintaan liittyviä hankkeita:

Parhaillaan SPEK: ssä on käynnissä Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö- hanke. Hankkeessa selvitetään,  miten vapaaehtoisten tarjoamat taidot ja valmiudet vastaavat viranomaisten tarpeita eri alueilla ja miten pelastustoimijoiden yhteistyötä tulisi eri alueilla kehittää. Tutkimuksessa haastatellaan eri alueiden keskeisiä turvallisuustoimijoita sekä toteutetaan kyselyt pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille ja sitä ohjaaville viranomaisille. Tutkimuksen pohjalta laaditaan suosituksia yhteistyön kehittämiseksi. Sen pohjalta voidaan rakentaa myös mittareita, joilla seurata yhteistyön kehittymistä jatkossa. Tutkimus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Viime vuosina SPEK on toteuttanut myös tutkimuksen vapaaehtoisten saatavuudesta ja käytettävyydestä hälytystehtäviin (Hatakka 2014) sekä palokuntatoiminnan hiipumisen ja viriämisen syistä (Eskelinen ym. 2017). Viimeksi mainittu tutkimus osoitti, että palokunnat perustuvat vahvasti vapaan ja omaehtoisen kansalaistoiminnan varaan ja että palokuntien toiminnan lopettamisen ilmiö liittyy tämän perustan heikentymiseen. Pelastustoimen yhteinen haaste on, miten yhdistys saa toimintaansa osallistuvat yksilöt vapaaehtoisesti sitoutumaan niin, että yhdistys pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa.

SPEK toteutti vuosina 2014-2015 Reijo Rautauoman säätiön rahoittaman Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeen. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli vapaaehtoisten öljyntorjuntatyötä varten. Lisäksi hankkeessa kehitettiin vapaaehtoisten koulutusta ja tehtäväjakoa. Hankkeessa tuotettiin useita oppaita ja suosituksia. Vuoden 2019 aikana päivitetään materiaaleja vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistoiminnasta laaja-alaisessa, paikallisesti merkittävässä tai pitkään jatkuvassa alkuvaiheen öljyvahinkojen torjuntatilanteessa. Lisäksi uudistetaan selvitykset vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista ja pikakouluttamisesta öljyvahingon torjunnassa ja vapaaehtoisille soveltuvista tehtävistä öljyvahingon torjunnassa.

SPEK:in tutkimuksiin voi tutustua tarkemmin täällä:

http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Julkaisut/SPEK-tutkii

Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö-hankkeen tiedotteet:

http://www.spek.fi/news/SPEK-tutkii-pelastustoimijoiden-yhteistyon-toimivuutta/kih24s4q/f7327e0b-203b-411a-bebe-615691174264

http://www.spek.fi/news/Tulossa-kysely-vapaaehtoisten-ja-viranomaisten-yhteistyosta/14699/2d30a79d-c5a3-4e7b-9e28-0a77c2492bdb

Vapaaehtoisten osallistuminen öljytorjuntaan- hankkeen tuotokset ja keräämät materiaalit: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Oljyntorjunta

Lisätietoa