Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäministeriön alaisuudessa. Rajavartiolaitoksen tehtävänä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Rajavartiolaitos toimii rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Rajavartiolaitos suorittaa poliisi- ja tullitehtäviä, etsintä-, pelastus- ja ensihoitotehtäviä, vastaa ympäristövahinkojen torjunnasta avomerialueella sekä osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lisäksi Rajavartiolaitos huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä sekä toimii monialaisena merellisenä lainvalvontaviranomaisena.

Meripelastus tarkoittaa vaarassa olevien ihmisten etsimistä ja pelastamista, heille annettavaa ensihoitoa sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamista.

Johtavana meripelastusviranomaisena Rajavartiolaitos johtaa etsintä- ja pelastustehtäviä ja osallistuu niihin omilla resursseillaan, huolehtii meripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä vastaa meripelastustoimen yhteensovittamisesta eri toimijoiden välillä. Lisäksi Rajavartiolaitos osallistuu vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn, vastaa merenkulun avustuspalvelusta sekä puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden välittämisestä aluksille. Meripelastustehtäviä johdetaan Turun ja Helsingin meripelastuksen johtokeskuksista.

Rajavartiolaitos tekee merialueella yhteistyötä useiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaitokset, ensihoito sekä Hätäkeskuslaitos. Vapaaehtoisista toimijoista keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen Meripelastusseura, Ålands Sjöräddningssällskap ja Suomen Punainen Risti. Meripelastusseura ja sen jäsenyhdistykset ovat Rajavartiolaitoksen jälkeen toiseksi suurin käytännön toimija meripelastuksessa. Yhteistoimintaviranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa hoidetaan päivittäistehtäviä sekä varaudutaan ja harjoitellaan monialaista merellistä suuronnettomuutta varten.

Lisätietoa