Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäministeriön johdolla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä sekä toimii monialaisena merellisenä lainvalvontaviranomaisena.

Meripelastus tarkoittaa vaarassa olevien ihmisten etsimistä ja pelastamista, heille annettavaa ensihoitoa sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamista. Vuoden 2019 alussa Rajavartiolaitokselle siirtyi myös ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu avomerialueella. 

Rajavartiolaitos osallistuu pelastustoimintaan omilla resursseillaan, huolehtii meripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä vastaa meripelastustoimen yhteensovittamisesta eri toimijoiden välillä. Lisäksi Rajavartiolaitos osallistuu vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn, vastaa merenkulun avustuspalvelusta sekä puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden välittämisestä aluksille.

Meripelastustehtäviä johdetaan Turun ja Helsingin meripelastuksen johtokeskuksista.

Rajavartiolaitos tekee merialueella yhteistyötä useiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, puolustusvoimat, ympäristöviranomaiset, poliisi ja pelastuslaitokset. Vapaaehtoisista toimijoista keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen meripelastusseura ja Suomen Punainen Risti. Meripelastusseura ja sen jäsenyhdistykset ovat Rajavartiolaitoksen jälkeen toiseksi suurin käytännön toimija meripelastuksessa. Yhteistoimintaviranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa hoidetaan päivittäistehtäviä sekä varaudutaan ja harjoitellaan monialaista merellistä suuronnettomuutta varten.

Lisätietoa