Poliisi

Poliisikoiratoiminta ja pelastuskoirat

Poliisikoiratoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea poliisin virkatehtävien suorittamista ja siinä tehtävässä Suomessa poliisikoiria on menestyksekkäästi käytetty jo sadan vuoden ajan. Poliisikoiria käytetään niiden erinomaista hajuaistia hyödyntämällä jäljestämiseen, henkilön etsintään, esine-etsintään ja johonkin yhdestä erikoiskoulutuksesta. Erikoiskoulutuksia ovat mm: huume-, räjähde- ja ruumisetsinnät sekä palavat nesteet. Lisäksi koiraa käytetään myös kiinniottotilanteissa poliisin voimankäyttövälineenä.

Yksi poliisin ja poliisikoirien tehtävä on kadonneen henkilön etsintä. Tehtävän suorittamista auttaa koiran erinomaisen hajuaistin lisäksi sen hyvä liikkumiskyky, jonka avulla voidaan isokin alue tarkastaa nopeammin kuin ihmisketjulla. Koira on myös ennakkoluuloton etsijä, eikä sen väärä ajattelu tai päättely ihmisen tapaan haittaa sen toimintaa. Kadonneen henkilön etsinnässä hyödynnetään koiralle koulutettua esine- ja henkilöetsintätaitoa sekä jäljestämistä. Parhaaseen tulokseen päästään, kun muita etsintätoimia ei ole vielä tehty ja poliisikoirapartio pääsee mahdollisimman nopeasti selvittämään kadonneen liikkeitä. Koiran lisäksi tehtävällä tarvitaan toimiva hälytysjärjestelmä, organisaatio, sekä koirapartio. Koirapartio koostuu poliisikoiranohjaajasta ja koirapartiomiehestä.

Kadonneen henkilön etsintä Suomen maa- ja järvialueilla kuuluu poliisin virkatehtäviin ja usein tarvitaan riittävän laadukkaan etsinnän tueksi vapaaehtoisten apua. Usein avun syynä on se, että poliisin omat resurssit ovat riittämättömät etsinnän laajuuden vuoksi, tai etsinnän kohteena on lapsi, vanhus tai muutoin avuton henkilö, jonka johdosta etsintätoimenpiteet on suoritettava välittömästi.

Poliisilla ja Vapaaehtoisella Pelastuspalvelulla on yhteistoiminnasta pitkät perinteet sekä luottamus toistensa toimintaan. Poliisi on yhdessä Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton kanssa sopinut pelastuskoirien koulutustason tarkastuksesta. Sopimisen tuloksena on syntynyt pelastuskoirien viranomaistarkastus (VIRTA -tarkastus). Tarkastuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa koirille ja ohjaajille annettavaa koulutusta ja todentaa koirakon riittävä osaaminen etsintätehtävillä. Liitot huolehtivat pelastuskoirien peruskoulutuksesta ja koirakot pääsevät suorittamaan kadonneen henkilön etsintää poliisin johtamalle kadonneen henkilön etsinnälle suoritettuaan ko. tarkastuksen. Vain VIRTA -tarkastuksen suorittanutta pelastuskoiraa voidaan käyttää poliisin johtamalla kadonneen henkilön etsintätehtävällä. Jos poliisikoiria ei ole riittävästi tai ei ollenkaan saatavilla kadonneen henkilön etsintään, VIRTA -tarkastuksen suorittaneet koirakot voivat täydentää ja tukea poliisia etsintätehtävällä. Osaavat pelastuskoirakot nopeuttavat ja tehostavat merkittävästi etsintätoimenpiteitä.

Lisätietoa